Tulevia seminaareja


Manaka Unsui Sensei Belgiassa
12.-17. Huhtikuuta 2011

Aiheet: Shinden fudo ryu jutaijutsu, Hontai takagi yoshin ryu jutaijutsu ja Jinen ryu tantojutsu