Fumio Manaka
(Itsepuolustusnimeltään "Unsui")


Fumio Manaka "Unsui" oli 14-vuotias, kun hän aloitti Masaki Hatsumi Sensein ensimmäisenä oppilaana. Hän on saavuttanut mestarin todistuksen (menkyo kaidenin) useissa itsepuolustustaidon koulukunnissa ja hänellä on muodollinen pätevyys monissa muissa koulukunnissa.

Manaka Sensei asuu Noda-shissa Japanissa (pohjoiseen Tokiosta) ja opettaa siellä Jinenkan Honbu Dojolla oppilaitaan säännöllisesti. Tämän lisäksi hän matkustaa säännöllisesti ympäri maailman opettamassa seminaareissa, workshopeissa ja yksityistunneilla oppilaitaan, jotta kaikilla olisi asuinpaikastaan huolimatta mahdollisuus harjoittaa Jinenkania ja kehittyä lajin parissa.

Jinenkan Honbu Dojo Japanissa